Kemikaalivaraston vastuuhenkilön koulutus Kuopiossa 9.10.18


Tiistaina 9.10. koulutettiin Kuopiossa. Paikalla oli lähes 50 osallistujaa. Keskustelua käytiin erityisesti jätteiden kuljetuksesta. Osallistujien kesken jaettiin vinkkejä, miten jätteiden kuljetus kannattaa Kuopion seudulla järjestää. Lisäksi keskustelua käytiin kertakäyttöhanskojen käyttämisestä oppilastöissä. Milloin hanskojen käyttäminen oikeasti lisää turvallisuutta? Koulutuksessa selvisi, että joillakin ei ole ollenkaan laboratoriotakkeja, vaan kokeellisissa töissä käytetään essuja – samanlaisia essuja käytetään kotitalouden tunneilla.

Koulutuksessa jaettiin vinkkejä, miten lukion kemian kursseilla riittää aikaa kokeellisuudelle. Lukiossa opiskelijoille on annettava joitakin asioita itseopiskeltavaksi. Opiskelijoiden täytyy ottaa myös itse vastuuta omasta oppimisestaan. Jos kaikki teoriat käydään opettajajohtoisesti läpi, ei aikaa jää (riittävästi) kokeellisuudelle. Muutama opettaja on päättänyt myös jättää kurssikokeen pitämättä koepäivänä. Kokeen sijaan tehdään kattavampi kokeellinen työ ja työselostus. Kuulostaa vähintäänkin kokeilemisen arvoiselta vaihtoehdolta! Vai mitä?