Kemikaalivaraston hoitajan koulutus Tampereella 25.9.

Tampereella paikalla oli reilut 40 opettajaa paneutumassa kemikaalivaraston hoitajan tehtäviin.

Keskustelussa nousi esille mm. paloturvakaapit. Uusien koulujen rakentamisessa ja kemianluokkien varustamisessa täytyy ottaa huomioon uudet turvasäädökset, jotka edellyttävät mm. palavien nesteiden säilyttämistä erityisesti siihen tarkoitukseen rakennetuissa kaapeissa. Mielenkiintoa herätti myös viranomaisten erilaiset tulkinnat ja vaatimukset mm. käyttöturvallisuustiedotteiden esittämisestä ja jakamisesta.

Tilaisuudessa toivottiin mm. laimennustaulukkoa (prosentti-liuokset vs. molaarisuus), mikä onkin jo laitettu oppaan sivuille (jossa käsitellään kemikaalien merkitsemistä).

Alla kuvassa Jenna esittelemässä oppaan sisältöjä.