Kemikaalien merkitseminen: pitoisuusrajat


Porin koulutuksessa tuli toive, että hakisin valmiiksi yleisimpien happojen ja natriumhydroksidin pitoisuusrajat näkyville. Tässä siis muutaman kemikaalin pitoisuusrajat. Jos liuoksen pitoisuus on alle vaatimusten, kemikaalia ei tarvitse merkitä GHS:n mukaisella tavalla.

Natriumhydroksidi

pitoisuusrajat

Ärsyttää voimakkaasti silmiä (H319) 0,5 % ≤ C < 2 %

Ärsyttää voimakkaasti ihoa (H315) 0,5 % ≤ C < 2 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 1A (H314) C ≥ 5 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  1B (H314) 2 % ≤ C < 5 %

Toisin sanoen natriumhydroksidi pitää merkitä GHS:n mukaisin merkinnöin, kun sen pitoisuus on vähintään 0,5 %. Jos liuos on laimeampaa kuin 0,5 %, merkintävaatimuksia ei ole.

 

Typpihappo

Pitoisuusrajat

Voi edistää tulipaloa, hapettava (H272) 65 % ≤ C < 99 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa: 1A (H314) C ≥ 20 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa: 1B (H314) 5 % ≤ C < 20 %

Toisin sanoen typpihappo pitää merkitä GHS:n mukaisin merkinnöin, kun sen pitoisuus on vähintään 5 %. Jos liuos on laimeampaa kuin 5 %, merkintävaatimuksia ei ole.

 

 

Rikkihappo

Pitoisuusrajat

Ärsyttää voimakkaasti silmiä (H319) 5 % ≤ C < 15 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa: 1A (H314) C ≥ 15 %

Ärsyttää voimakkaasti ihoa (H315) 5 % ≤ C < 15 %

Toisin sanoen rikkihappo pitää merkitä GHS:n mukaisin merkinnöin, kun sen pitoisuus on vähintään 5 %. Jos liuos on laimeampaa kuin 5 %, merkintävaatimuksia ei ole.

 

Suolahappo

Pitoisuusrajat

Ärsyttää voimakkaasti ihoa (H315) 10 % ≤ C < 25 %

Ärsyttää voimakkaasti silmiä (H319) 10 % ≤ C < 25 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa: 1B (H314) C ≥ 25 %

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä (H335) C ≥ 10 %

Toisin sanoen suolahappo pitää merkitä GHS:n mukaisin merkinnöin, kun sen pitoisuus on vähintään 10 %. Jos liuos on laimeampaa kuin 10 %, merkintävaatimuksia ei ole.

 

Etikkahappo

Ärsyttää voimakkaasti silmiä (H319) 10 % ≤ C < 25 %

Ärsyttää voimakkaasti ihoa (H315) 10 % ≤ C < 25 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  1B (H314) 25 % ≤ C < 90 %

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 1A (H314) C ≥ 90 %

Toisin sanoen etikkahappo pitää merkitä GHS:n mukaisin merkinnöin, kun sen pitoisuus on vähintään 10 %. Jos liuos on laimeampaa kuin 10 %, merkintävaatimuksia ei ole.

 

Tiedot löytyvät seuraavasti:

Kemikaaleja voi hakea ECHA:n CLP-luettelon tietokannasta, joka löytyy tästä. Valitse CL Inventory ja kirjoita kemikaalin englanninkielinen nimi → klikkaa hakutuloksista hakemaasi kemikaalia → klikkaa C&L Inventory, jolloin aukeaa ikkuna kyseisen kemikaalin tiedoista.

Tietoja löytyy myös käyttöturvallisuustiedotteista.