Tänään koulutettiin Porissa


Koulutukseen Porin Lyseolla osallistui noin 20 kemian opettajaa. Esittelykierroksen aikana selvisi, että monen opettajan kemikaalivarasto koululla on niin sekaisin, ettei kuvia ennakkotehtävään laitettu. Ennakkotehtävän tarkoitus ei ole etsiä Suomen siisteimpiä kemikaalivarastoja, vaan tarkoitus on, että kuvaat varastosi ja koulutuksen jälkeen parantelet varastosi turvallisuutta ja siisteyttä.

Ryhmäkoot aiheuttivat vilkasta keskustelua koulutuksessa ja selvisi, että jopa saman kunnan sisällä kemian ryhmäkoot vaihtelevat suuresti. Usein ryhmäkoko on noin 16 oppilasta, mutta joskus jopa 25 oppilasta. (Lukiossa vielä enemmän.) Opetushallituksen suositus ryhmäkoolle on vain suositus (2,5 neliömetriä yhtä oppilasta kohden, kun tehdään kokeellista työskentelyä). Tarvitsemme jonkin tehokkaamman keinon puuttua ryhmäkokoihin. Yksi vaihtoehto on vedota turvallisuuteen ja työturvallisuuslakiin. Liian suuret ryhmäkoot suurentavat riskiä tapaturmille.

Keskustelimme myös AVIn ja palotarkastajien tekemistä tarkastuksista. Selvisi, että eri kunnilla vaaditaan hiukan erilaisia asioita, riippuen tarkastajasta. Eräässä tarkastuksessa palotarkastaja vaati kemikaaliluettelon, joka on luokiteltu pääluokittain: ympäristö-, terveys- ja palovaaralliset kemikaalit. Tarkastuksia ei kuitenkaan kannata pelätä, vaan ajatella, että he auttavat meitä luomaan turvalliset tilat. Jos esimerkiksi kemikaalivarastossasi on jokin puute, vaikkapa ilmastointi ei ole mielestäsi riittävä, eikä rehtorille ilmoittaminen tuota tulosta, kannattaa itse kutsua AVIn tarkastaja paikalle ja pyytää häntä tarkastamaan ilmastoinnin riittävyys. Yleensä viimeistään AVIn lausuntojen jälkeen koulussa on tapahduttava muutos parempaan.

Keskustelimme myös kemikaalijätteiden hävittämisestä. Monessa koulussa ongelmana on, ettei opettajat raaski luopua kemikaaleista, vaikka niitä ei ole käytetty vuosikausiin. Suosittelen kuitenkin erittäin lämpimästi hävittämään kemikaalit, joita ei tarvita. Näin kemikaalivaraston hoitaminen ja tason ylläpitäminen sujuu helpommin, saat lisää tilaa kaappeihin ja turvallisuusriskit pienenevät.