Kemikaalivarastojen hoitajien koulutuksen II vaihe?

Hankkeeseen on osallistunut yli 440 kemian opettajaa. Koulutushanketta suunnitellessa tavoitteeksi asetettiin 250 opettajaa, mitä pidin hakemusta laadittaessa hieman optimistisena arviona. Tähänastinen on osoittanut sen, että tällä koulutuksella on ollut huutava tarve. Hankkeen pohjaksi on tuotettu opas, päivitetty Opetushallituksen aineistoa, tuotettu ajankohtaista materiaalia ja julkaistu vastauksia haastaviin kysymyksiin (Blogin FAQ, Kemian opettajien vertaisryhmä Facebookissa).

On useita paikkakuntia, joille kiertue ei ehdi eikä hankkeen resurssien puitteissa ole mahdollista mennä. Myös ruotsinkielinen koulutus ja ruotsinkielisten aineistojen laatiminen on noussut esille. Kevään 2019 henkilöstökoulutusmäärärahoja ei hankkeelle liiennyt.